Agentúra SARIO ako organizátor národného stánku na najväčšom európskom potravinárskom veľtrhu SIAL Paríž 2020 vyzýva malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja k možnej účasti a prezentácii svojej podnikateľskej činnosti a výnimočných produktov zo svojho portfólia.

SIAL Paríž je podujatím, ktoré sa rokmi svojej existencie a kvalitou služieb dostalo na vrchol toho, čo môže veľtrh poskytnúť. Koná sa každé dva roky a stal sa špecializovanou medzinárodnou platformou pre inovácie v potravinách. Pre viac ako 7 000 vystavujúcich a 160 000 návštevníkov ponúka jedinečnú možnosť na nadviazanie nových obchodných kontaktov a partnerstiev s nákupcami, predstaviteľmi maloobchodov, výrobcami, dodávateľmi, importérmi a distribútormi z celého sveta.

Niet lepšieho prostredia na zviditeľnenie ako SIAL Paríž – účasť viac ako 2 000 predstaviteľov médií a marketingové kampane, ktoré zasiahnu neuveriteľných 18 miliónov ľudí sú toho priamym dôkazom.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu SIAL Paríž 2020 ponúka desiatim slovenským spoločnostiam účasť na tomto podujatí, pričom uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Veľtrh sa koná v dňoch 18 – 22 októbra 2020 a registrácia je možná do 5. júna na adrese: https://www.sario.sk/sk/registracny-formular-sial-pariz-2020

Zároveň túto výstava je v zozname podporovaných výstav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Pre viac informácií k podpore : https://bestslovakfood.com/page/kalendar-veltrhov-a-vystav-2020 


SHARE