Na základe informácie a ponuky zo Zastupiteľského úradu v Aténach v Grécku je možné zúčastniť sa veľtrhu FOODEXPO, ktorá sa uskutoční v termíne 12. - 14.3.2022 v Aténach.  

 

Ide o najväčší veľtrh potravín, jedla a nápojov v Grécku a o najvýznamnejší potravinársky veľtrh v  regióne juhovýchodnej Európy. Organizátorom veľtrhu je Forum SA, ktorá patrí NürnbergMesse Group. Veľtrh sa uskutočňuje v atraktívnom výstavisku Metropolitan Expo v blízkosti medzinárodného aténskeho letiska. V roku 2022 Foodexpo pokryje výstavnú plochu 50 000 m² a predpokladá sa účasť cca 1350 vystavovateľov z Grécka a zo zahraničia a cca 55 tisíc návštevníkov. Informácie o veľtrhu sú dostupné na https://foodexpo.gr/en/

 

V prípade väčšieho záujmu podnikateľských subjektov - vystavovateľov je možnosť zo strany ZÚ sa čiastočne finančne spolupodielať na prenájme a výstavbe stánku (v zmysle ponuky organizátora cena za prenájom plochy vrátane konštrukcie stánku dosahuje cca 250 eur za m2) ako aj možná spolupráca s MPRV SR.

 

Vzhľadom na termín veľtrhu si Vás dovoľujem požiadať o promptnú odpoveď a v  prípade záujmu prosím o zaslanie potvrdenia  záujmu zúčastniť sa veľtrhu FOODEXPO, Atény mailom do 2.2.2022 na  zuzana.bencurikova@land.gov.sk .

 

V prípade potreby bližších informácii kontaktujte prosím:

 

Ing. Zuzana Benčúriková (Čižmárová)

Hlavný štátny radca | Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín | Sekcia potravinárstva a obchodu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 59266291 | mobil: +421 910918653

zuzana.bencurikova@land.gov.sk | www.mprv.sk | http://facebook.com/minagri.sr


SHARE