Kalendár veľtrhov a výstav na rok 2020  - námety

Kalendár veľtrhov a výstav na rok 2020 - námety

Dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o Vaše námety na potravinárske výstavy a veľtrhy, ktoré by mohli byť zaradené do kalendára…

Kalendár veľtrhov a výstav 2020

Kalendár veľtrhov a výstav 2020

8/3/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak ako každý rok zverejnilo kalendár veľtrhov a výstav na rok 2020, do ktorých sa…

On-line dotazník - administratívne bariéry spojené s exportom

On-line dotazník - administratívne bariéry spojené s exportom

Vážení potravinári, pomôžte nám zjednodušiť sféru exportu aj za pomoci Vašich reálnych skúseností a poskytnúť nám tak možnosť rozpoznať problémy, s ktorými…

China-CEEC Online Expo – digitálna výstava otvorila registráciu online vystavujúcich

China-CEEC Online Expo – digitálna výstava otvorila registráciu online vystavujúcich

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, provincia Zhejiang, dáva do pozornosti slovenským výrobcom možnosť…

SIAL Paríž 2020 –  národný stánok SR

SIAL Paríž 2020 – národný stánok SR

Agentúra SARIO ako organizátor národného stánku na najväčšom európskom potravinárskom veľtrhu SIAL Paríž 2020 vyzýva malé a stredné podniky so sídlom…