8/3/2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak ako každý rok zverejnilo kalendár veľtrhov a výstav na rok 2020, do ktorých sa pomedzi domáce regionálne výstavy a chovateľské dni zaradilo i desať významných potravinárskych a poľnohospodárskych výstav konajúcich sa v zahraničí. V rámci podpory exportných aktivít je možné požiadať o refundáciu z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR. 

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov.

Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3    prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). V schéme sú uvedené presnejšie informácie ohľadom poskytnutia pomoci aj na aké oprávnené  náklady sa dotácia vzťahuje, kto môže byť prijímateľ a pod. Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle. Ako VZOR  Vám odporúčame pozrieť si výzvu z minulého roka  https://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-ucast-spracovatela-na-vystave/9299

Podporované zahraničné výstavy v roku 2020:

  • GRÜNE WOCHE BERLÍN, Nemecko, 17. - 26.1.2020
  • BIOFACH Norimberg, Nemecko , 12. - 15.2.2020
  • GULFOOD Dubaj, Spojené arabské emiráty, 16. - 20.2.2020
  • Alimentaria, Barcelona, Španielsko, 20. – 23.4.2020
  • PLMA Amsterdam 2020, Holandsko 26.5 - 27.5.2020
  • CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, 5.-10.11.2010, Čína, Šanghaj
  • Riga Food, Riga, Litva, 9. – 12.9.2020
  • WORLD FOOD Moscow, Rusko, 22. - 25.9.2020
  • SIAL Paríž, Francúzsko, 19. – 22.10.2020
  • ExCeL London - Natural & Organic Products Europe, 19.-20.04.2020, Londýn

Pre viac informácií ohľadom možnosti získať dotácie navštívte stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092

Celý Kalendár veľtrhov a výstav 2020 je zverejnený na stránke: https://www.mpsr.sk/kalendar-veltrhov-a-vystav-2020/873-111-873-15167/

 

Image Image

SHARE