V roku 2022 budú podporené nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

1. Agrokomplex Nitra, 18.08. - 21.08.2022
2. Danubius Gastro, Bratislava 28.04 – 01.05.2022
3. GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 09.11. - 12.11.2022
4. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra, 18.08. - 21.08.2022
5. Ovenálie, Východná, 12.06.2022
6. Kôň 2022, Trenčín, 09.09. – 10.09.2022
7. Demeter, Veľké Teriakovce, 21.10.2022

 

Regionálne výstavy a chovateľské dni

- poľnohospodárske výstavy:

1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 09.09.2022
2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 29.09.2022
3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň,  19.05.2022
4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2022
5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 03.06.2022
6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 03.07.2022
7. Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky, september-október 2022
8. Simmental Cup – Národný šampionát SR a ČR, Hniezdne, 05.05. - 06.05.2022

 

Zahraničné veľtrhy a výstavy

- potravinárske  výstavy:

1. ISM, Kolín,  Nemecko, 30.1. - 2.2.2022
2. ALIMENTARIA, Barcelona,  Španielsko, 4. – 7. 4.2022
3. PLMA, Amsterdam, Holandsko, 31.5.-1.6.2022
4. BIOFACH, Norimberg, Nemecko, 26. -29.7.2022
5. SIAL, Paríž, Francúzsko, 15. – 19. 10. 2022

 


SHARE