Kalendár veľtrhov a výstav 2023

05-04-2023

V roku 2023 budú podporené  nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

(https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023)

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy:

 1. DANUBIUS GASTRO, Bratislava,20.04. - 23.04.2023
 2. AGROKOMPLEX, Nitra, 17.08. - 20.08.2023
 3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 17.08. - 20.08.2023
 4. Ovenálie, Celoslovenské ovčiarske slávnosti, Východná, 11.06.2023
 5. Kôň 2023, Trenčín, 08.09. – 09.09.2023
 6. Demeter, október 2023
 7. Výstava tradičných plemien koní – 100. výr. založenia Žrebčína Motešice, september – október 2023

Regionálne výstavy a chovateľské dni

- poľnohospodárske výstavy:

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 22.09.2023
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 12.10.2023
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, máj 2023
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2023
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 02.06.2023
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 02.07.2023
 7. Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky, september-október 2023
 8. Simmental Cup – Národný šampionát, Masarykov dvor, 21.09.2023

Zahraničné veľtrhy a výstavy

- potravinárske výstavy:

 1. BIOFACH, Norimberg, Nemecko,14.02. -17.02.2023
 2. Food EXPO, Atény, Grécko,18.03.-20.03.2023
 3. Wine Prague, Praha, Česko, 16.05. - 17.05.2023
 4. PLMA, Amsterdam, Holandsko, 23.05. - 24.05.2023
 5. Anuga, Kolín, Nemecko, 07.10. - 11.10.2023
 6. Qingtian International Wine Expo (QWineExpo) , Qingtian, Čína, 19.11.-22.11.2023

SHARE