Veľvyslanectvo Slovenska v Spojenom kráľovstve predkladá informáciu o možnostiach zapojenia sa do verejných obstarávaní v UK, ktoré je určené primárne slovenským podnikateľom.

 

Dokument je dostupný on-line prostredníctvom https://www.mzv.sk/documents/10182/4642863/UK-verejn%C3%A9-obstar%C3%A1vanie.pdf/ef4142b5-435b-4afa-a850-ef95522d0923.


SHARE