Vážení podnikatelia,

v prílohách zasielame podrobnosti o obchodnej misii  komisára EÚ na najvyššej úrovni (High Level Mission - HLM) do KAZACHSTANU, ktorá sa uskutoční v dňoch

27. - 31. mája 2024.

Registrácia je možná  do 26. januára 2024.

S pozdravom

Administrátor BEST SLOVAK FOOD