Propagačné info-dni v Bruseli, 1. - 2. február 2023

Nadväzne na prijatie Ročného pracovného programu (AWP) 2023 pre informačné a propagačné opatrenia s rozpočtom 185,9 mil. EUR na agropotravinárske výrobky sa v dňoch 1. - 2. februára 2023 uskutočnia "PROMOTION INFO DAYS". 

 

Podujatie sa uskutoční kombinovanou formou voliteľne: prezenčne a (alebo) online. Propagačné projekty v r. 2023 sa budú predovšetkým zameriavať na  tieto ciele:

- udržateľnosť agropotravinárskeho systému EÚ;

- posilnenie dobrých životných podmienok zvierat (animal welfare);

- podpora spotreby čerstvého ovocia a zeleniny a zdravej výživy.

Uzáverka registrácie je 25.1.2023.


Na stiahnutie

  letter-promo-info-days-feb-2023.pdf

SHARE