Vážený podnikateľ,

 

ak plánujete rozšíriť Vaše podnikanie, vstúpiť na poľský trh alebo Vás zaujímajú špecifické informácie o obchodovaní s Poľskom, prihláste sa na bezplatný seminár Podnikajte v Poľsku

 

Na seminári, ktorý sa uskutoční v stredu 6. septembra 2023, vystúpia zástupcovia spoločností so skúsenosťami z praxe. V rámci diskusie budete môcť s nimi konzultovať Vaše otázky, plány a potreby. K dispozícii bude aj ekonomická diplomatka SR v Poľsku Dagmar Urbanová.

 

Individuálne otázky môžete zadať vopred, v registračnom formulári.

 

Program seminára si prečítajte na našej stránke.

 

REGISTRÁCIA

 

Registrácia sa uzatvára 31. augusta 2023.

 

Kontakt: Miriam Sabadošová, M: +421 910 828 301, E: miriam.sabadosova@sario.sk,
Daniel Ondruš, M: + 421 910 828 227, E: daniel.ondrus@sario.sk

Dátum: 6. september 2023

Miesto: SARIO, Mlynské nivy 44/b, Bratislava

Cena: bezplatne

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Tím SARIO