Vážení potravinári,

dňa 25.10.2023 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave.

Výzva je otvorená od 26.10 2023 do 9.11.2023 !!!

Výzva ako aj  informácie ohľadom výzvy  sú zverejnené na webovom portáli Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Štátna pomoc - Výzvy - Spracovatelia na výstave (de minimis) / Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na zriadenej e-mailovej schránke spracovatelia@apa.sk

Informácie ohľadom podpory účasti spracovateľa na výstavách sú zverejnené na aj webovej stránke:  https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092


SHARE