Vážení potravinári,

dňa 15.10.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave.

Výzva je otvorená od 18. októbra 2021 do 08. novembra 2021.

Výzva a informácie ohľadom výzvy sú zverejnené na stránke  http://www.apa.sk/132456/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150

Viac informácii ohľadom podpory účasti spracovateľa na výstavách je zverejnených na stránke  https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092


SHARE